top of page

[หนังสือ Top Job Secret ภาค 2] กุญแจดอกที่ 2 “ปริญญาคือคำตอบ ? ไฟแช็คไฟฉาย” ตอน ชีวิตกับคำว่าปริญญา


[หนังสือ Tob Job Secret ภาค 2] กุญแจดอกที่ 2 “ปริญญาคือคำตอบ ? ไฟแช็คไฟฉาย”  ตอน ชีวิตกับคำว่าปริญญา
[หนังสือ Tob Job Secret ภาค 2] กุญแจดอกที่ 2 “ปริญญาคือคำตอบ ? ไฟแช็คไฟฉาย” ตอน ชีวิตกับคำว่าปริญญา


เปิดประตู สู่ความเป็นมืออาชีพ กุญแจดอกที่ 2 “ปริญญาคือคำตอบ ? ไฟแช็คไฟฉาย”

ตอน ชีวิตกับคำว่าปริญญา


หลายคนคิดว่าเรียนต่อปริญญาโทหรือปริญญาเอกไปแล้วจะดีเอง


แต่ก็มีบางคนที่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด โดยเฉพาะกับคนที่มีประสบการณ์จากการทำงานมาก่อน ซึ่งถ้าได้ไปทำงานในหลายๆ ประเทศและรับรู้ทัศนคติของคนทำงานในประเทศนั้นๆมา ก็ทำให้มีมุมมองที่แตกต่างกันไป โดยเป็นมุมมองที่เตรียมพร้อมกับ AEC


เราสามารถเปรียบใบปริญญาและการสอบมืออาชีพเฉพาะทางว่าเป็น “ไฟ” ที่จะเป็นเครื่องมือส่องสว่างนำทางเราไปสู่ความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นอนาคตหรือหน้าที่การงาน


แต่ไฟแบบไหนนี่สิ ที่น่าจะมีประโยชน์และตรงกับความต้องการในตลาดมากกว่า


“ไฟแช็ค” นั้นจุดขึ้นมาแล้วก็จะเอาไว้ใช้เฉพาะที่ เพื่อเอาไว้จุดฟืนจุดไฟ หรือให้ความอบอุ่น แล้วนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรงได้ เหมือนกับการสอบเป็นมืออาชีพเฉพาะทาง


ส่วน “ไฟฉาย” นั้น เป็นแสงสว่างที่สาดส่องเพื่อกวาดไปทั่ว ทำให้เห็นทางเดินไปข้างหน้าได้ง่ายขึ้น และก็มีโอกาสขยับขยายได้ง่ายขึ้น เหมือนกับการเรียนต่อเอาดีกรีปริญญาเพิ่มเติม


แล้วแบบไหนมีประโยชน์กว่ากัน ระหว่าง “ไฟแช็ค” กับ “ไฟฉาย”


เวลาคนเราก็มีเท่ากัน คงจะเลือกเอาไฟแช็คหรือไฟฉายได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เพราะกว่าจะได้มันมาแต่ละตัวก็ต้องใช้เวลากันหลายปี และเสียค่าใช้จ่ายกับการเรียนไปไม่น้อย


[หนังสือ Tob Job Secret ภาค 2] กุญแจดอกที่ 2 “ปริญญาคือคำตอบ ? ไฟแช็คไฟฉาย”  ตอน ชีวิตกับคำว่าปริญญา
[หนังสือ Tob Job Secret ภาค 2] กุญแจดอกที่ 2 “ปริญญาคือคำตอบ ? ไฟแช็คไฟฉาย” ตอน ชีวิตกับคำว่าปริญญา


เนื้อหานี้มาจากหนังสือเรื่อง “The Top Job Secret ภาค 2 เปิดประตู สู่ความเป็นมืออาชีพ” เป็นหนังสือที่รวบรวมความรู้และแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับสายอาชีพ “แอคชัวรี” ที่ถูกบรรจงเขียนผ่านการถ่ายทอด ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยชื่อดัง “อาจารย์ทอมมี่ เจียรมณีทวีสิน” หรือที่รู้จักกันในนาม “ทอมมี่ แอคชัวรี” หากสนใจอ่านเนื้อหาเพิ่มเติม สามารถดูรายละเอียดและสั่งซื้อหนังสือได้ที่นี่


 

เขียนโดย อาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ)

FSA, FIA, FRM, FSAT, MBA, MScFE (Hons), B.Eng (Hons)


ขอสงวนสิทธิ์ของเนื้อหาในบทความ ไม่ให้นำไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ ในเชิงพาณิชย์ นอกจากจะได้รับอนุญาตจากทางบริษัท ABS เท่านั้น

Comments


bottom of page