top of page

[หนังสือ Top Job Secret ภาค 2] กุญแจดอกที่ 1 “วางแผนอาชีพ” ตอน มืออาชีพไม่ตกงาน


[หนังสือ Tob Job Secret ภาค 2] กุญแจดอกที่ 1 “วางแผนอาชีพ” ตอน มืออาชีพไม่ตกงาน
[หนังสือ Tob Job Secret ภาค 2] กุญแจดอกที่ 1 “วางแผนอาชีพ” ตอน มืออาชีพไม่ตกงาน

เปิดประตู สู่ความเป็นมืออาชีพ กุญแจดอกที่ 1 “วางแผนอาชีพ” ตอน มืออาชีพไม่ตกงาน


ความรู้นั้นเร่งสร้างได้ไม่ง่าย แต่ประสบการณ์นั้นเร่งสร้างได้ยากกว่า


หลายคนคงพึ่งจะจบการศึกษาและไม่แน่ใจว่าต้องการทำงานแบบใด


หลายคนคงอาจจะเคยเจ็บปวดจากการถูกลอยแพ หรือการลดพนักงาน


หลายคนทำงานด้วยความรู้สึกเหมือนถูกไฟลน และไม่ทราบอนาคตของตนเอง


หลายคนคิดถึงแต่ ความเปลี่ยนแปลงอันยุ่งเหยิงในการทำงาน


หลายคนวางแผนหางานใหม่ ลาออกก่อนกำหนด และกำลังมองหางานใหม่


หลายคนอาจจะกำลังมองหาสิ่งที่ทำให้ตัวเองแตกต่าง


ความเป็นมืออาชีพสร้างขึ้นมาได้ยาก ต้องสั่งสมทั้งความรู้และประสบการณ์มาพอสมควร กว่าจะสร้างมันขึ้นมาได้


แต่เมื่อสร้างขึ้นมาแล้ว มันจะกลายเป็นเอกลักษณ์ของคนๆ นั้น เป็นชีวิตของคนๆ นั้น และมันก็จะอยู่คู่กับคนๆ นั้นตลอดไป


และก็เป็นชีวิตที่ไม่ตกงาน เพราะสามารถสร้างความแตกต่างและจุดเด่นที่มีขึ้นในวิชาชีพได้

เอกลักษณ์ของมือปืน


กว่าจะมาเป็นมือปืนรับจ้างแบบมืออาชีพได้นั้น ก็ไม่ง่าย


โดยความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทางของเส้นทางสู่ความเป็นมืออาชีพนั้น มีดังนี้

• เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ซับซ้อนมาก อธิบายให้คนทั่วไปเข้าใจได้ยาก

• ต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง ซึ่งต้องใช้เวลาในการศึกษาอย่างหนัก และยาวนาน เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ไปพร้อมๆ กัน

• ต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ตลอดเวลา

• มีผลกระทบกับสังคมหรือชีวิตความเป็นอยู่ ที่คนอื่นต้องพึ่งพาความรู้เฉพาะด้านนั้นๆ

• มีองค์กรหรือสมาคมกลางที่คอยควบคุมมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพ

• มีเกียรติ เป็นที่พึ่งพาของคนอื่น เป็นที่พึ่งพาของสังคม .


ใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง แข่งกับตัวเอง ไม่ต้องพึ่งดวง รับรองไม่ตกงาน


คุณอาจเป็นผู้ถูกเลือก ให้เกิดมาเพื่อสิ่งนั้นก็ได้


[หนังสือ Tob Job Secret ภาค 2] กุญแจดอกที่ 1 “วางแผนอาชีพ” ตอน มืออาชีพไม่ตกงาน
[หนังสือ Tob Job Secret ภาค 2] กุญแจดอกที่ 1 “วางแผนอาชีพ” ตอน มืออาชีพไม่ตกงาน

เนื้อหานี้มาจากหนังสือเรื่อง “The Top Job Secret ภาค 2 เปิดประตู สู่ความเป็นมืออาชีพ” เป็นหนังสือที่รวบรวมความรู้และแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับสายอาชีพ “แอคชัวรี” ที่ถูกบรรจงเขียนผ่านการถ่ายทอด ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยชื่อดัง “อาจารย์ทอมมี่ เจียรมณีทวีสิน” หรือที่รู้จักกันในนาม “ทอมมี่ แอคชัวรี” หากสนใจอ่านเนื้อหาเพิ่มเติม สามารถดูรายละเอียดและสั่งซื้อหนังสือได้ที่นี่


 

เขียนโดย อาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ)

FSA, FIA, FRM, FSAT, MBA, MScFE (Hons), B.Eng (Hons)


ขอสงวนสิทธิ์ของเนื้อหาในบทความ ไม่ให้นำไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ ในเชิงพาณิชย์ นอกจากจะได้รับอนุญาตจากทางบริษัท ABS เท่านั้น


Comentários


bottom of page